Разбор Слова — Евангелие от Матфея.
Главы 1-5

18839517_sm

Евангелие от Матфея


Евангелие от Матфея, 1 глава
14.10.2009


Евангелие от Матфея, 2 глава
24.10.2009


Евангелие от Матфея, 3 глава
11.11.2009


Евангелие от Матфея, 4 глава
25.11.2009


Евангелие от Матфея, 5:1-9
09.12.2009


Евангелие от Матфея, 5:10-20
16.12.2009


Евангелие от Матфея, 5:21-32
30.12.2009


Евангелие от Матфея, 5:33-48
20.01.2010